вторник, 5 януари 2010 г.

Профисионализъм (според японците):

1. Да бъдеш профисионалист, трябва да познаваш информацията в твоята област от целия свят.

2. Не само да знаеш, но да можеш и да го проложиш.

3. Прилагайки този опит да го анализираш и да го усъвършенстваш.

- Саморегулация и контрол:

1. Умение да се поставят цели и да се степенуват по значимост.

2. Умение да се анализират условията и да се извеждат най-значимите за постигане на целта.

3. Умение да се подбере най-правилния подход.

4. Умение да се организират последователно действията и усилията.

5. Умение да се оценява резултата обективно (междинно и крайно).

6. Умения за текущи корекции на допусканите грешки.

За да се развие саморегулацията е необходимо:

1. Възможност за целеобразуване.

2. Създаване на модел за значителните условия.

3. Изграденост на умствената програма на отделните навици и дейности.

4. Приета система от субективни критерии за оценка на резултатите.

5. Личностна нагласа за переспективно самоосъвършенстване.

2 коментара:

Емо каза...

Много добре казано :) няма да правя сравнения, че ще затъна.

Силвия Тенчева каза...

:)))))))и на мен много ме впечатлиха тези правила,едва ли можем всичко да спазваме,но поне ме нахъсват като ги прочета:)))