четвъртък, 29 януари 2009 г.

Важният момент е настоящият!

Има два начина да изживееш живота си!
Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса.
Другия е като мислиш, че всяко нещо е чудо!