петък, 20 юни 2014 г.

22 качества, на които спортът ни учи

Представяме ви 22 качества, които според нас спортът развива в хората. Качества, които могат и ни правят по-устойчиви и силни във всеки аспект от нашия живот. Помагат ни да даваме най-доброто от себе си във всяко начинание, което правим. Ето ги и тях: 1. Здраве – Психическото и физическо здраве е най-важното и ценно условие, за да имаме качествен и добър живот, а често пъти спортът е синоним на здраве! 2. Борбеност – Поставяне на конкретна цел и нейното осъществяване без да се разсейваме или отклоняваме от изкушенията, пречките или проблемите, които срещаме по пътя. Борбеност означава да не се отказваме! 3. Устойчивост – Умението да се справяме с напрежението и стреса, така че те да ни помагат да сме по-концентрирани и да покажем най-доброто от себе си, а не да ни пречат. 4. Упоритост – Желанието и силата да действаме и да се усъвършенстваме постоянно. Да знаем какво трябва да подобрим в себе си и да не се отказваме, докато не го постигнем. 5. Кураж – Да имаме смелостта и силата да се противопоставим на вътрешните си страхове или съмнения в собствените си качества! 6. Дисциплина – Умението да се концентрираме върху дадена цел и да се доверяваме и вслушваме в мнението и съветите на нашия водач (треньор, учител, шеф или дори ние самите). 7. Фокус – Умението за преценка и оценка на най-важния аспект от целта, която сме си поставили! 8. Постоянство – Всеки ден да действаме и да правим малки стъпки по пътя към постигането на нашата крайна цел! 9. Търпение – Умението да чакаме положените усилия да започнат да дават резултат. Това става с бавни, но сигурни крачки, които всеки ден правим. Ако не става бързо, търпението е качеството, което ни помага да не се отказваме! 10. Концентрация – Менталната, емоционална и физическа концентрация да дадеш най-доброто от себе си по време на спортната игра или във всяка сфера, в която от нас се изисква да направим и постигнем добър резултат! 11. Сила – Едно от най-важните условия за постигането на дадена цел е наличието на физическа, ментална и емоционална сила, която на свой ред да ви дари с лекота, с която да осъществим поставените цели! 12. Организираност – Осъществяването на определена задача или цел за определено време е важно умение, тъй като фактора краен срок винаги е налице. В голяма част от спортните дисциплини времето дори е измерител за победа и успех! 13. Адаптивност – Умението да се приспособяваме бързо с всички нови промени и обстоятелства, които могат да ни споходят и това да ни ни разсейва и отклонява от крайната цел! 14. Сръчност – Да се справяме ловко с всеки аспект от нашата работа, дори и с най-малките детайли от нея. Понякога именно малките камъчета преобръщат каруцата, така е важно да бъдем сръчни във всичко! 15. Работа в екип – Усилията, които се влагат в поставената цел са сбор и от усилията на останалите членове на екипа. Това правило в най-голяма степен е валидно за груповите спортове, но дори и в индивидуалните такива, успехът е сбор от труда на спортиста, на неговия треньор и останалата част от екипа! 16. Умението да губим – Да, победата е най-важната цел, която сме си поставили, но често пъти губим. Умението да признаваш по-добрите в даден момент е важно качество, което ни помага да сме обективни и скромни. Признаваме загубата и се мотивираме за победа следващия път. 17. Опознаване на противника/конкурентите – Безценно качество не само в спорта, а и във всяка сфера в живота е да познаваме конкурентите ни в детайли. Само така можем да използваме най-силните си страни, както и да се учим от техните най-силни. 18. Да се доверяваме на лидерите – Да се черпи опит от най-добрите в бранша и да се доверяваме на своя треньор/водач е безценно! 19. Умението да балансираме – Умението за баланс между работа и почивка е едно от най-важните условия за успех. Всеки има нужда от качествена почивка/сън, за да презарежда батериите си. Често пъти в спорта се стига до крайности и няма време за почивка, но тя не бива да се подценява. 20. Умението да даваме пример – Твоят успех може да мотивира и да даде пример и посока за упорит труд и развитие на много хора. Не забравяйте това и се стремете винаги да служите за пример! :) 21. Самооценка – Винаги да знаем точно къде се намираме в живота – „нито по-долу, нито по-горе“. Това е умението да осъзнаваме на какво сме способни и как да го покажем по най-добрия начин. 22. Хъс за победа – Умението да се раздаваме на максимум, да не се отказваме и да даваме най-доброто от себе си за постигането на дадена цел. www.ucha.se