неделя, 27 ноември 2016 г.

Практика на необратимото изцеление и подмладяване

Тази чудесна практика ми я откри хималайския йог Джад Мирра, посланик на Шамбала, когато медитирах в една от тайнствените пещери, скрити в един каньоните на Великия Хималайски хребет. Има предание за това, че в тази пещера са медитирали великите йогини Буда Шакямуни, Миларепа и Падмасамбхава. В нея е престоявал и Христос по време на своето осемнадесетгодишно пътешествие по Хималаите.
Джад Мирра се появи внезапно през нощта. Удаде ми се да го разгледам в огъня на огнището. Това беше висок, широкоплещ, мускулест мъж, който в лице беше на 35-40 години. Косите му бяха тъмни, вълнисти и падаха до ключиците. Той беше гол, бос и само по една набедрена препаска, макар през нощите да имаше студове до – 20 градуса с вятър. Кожата му лъщеше, погледът беше остър, деликатен и строг едновременно. Имахме няколко срещи и беседи. Той ми разказа за техники, които позволяват на човек да бъде млад толкова, колкото пожелае.
Самият Джад Мирра, както след това се оказа по думите му, беше на повече от хиляда години, но аз виждах, как той леко се мести по планините, скалите и снега, сякаш теглото му беше изчезнало. Той можеше да преминава в енергетическа форма – да се превръща в светлина и да се премества във Вселената. Веднъж ми показа тази способност. Тялото му се превърна в светлина – бяха видни вътрешните органи, те също бяха светещи. След това йогата събра тялото си в кълбо и излетя от пещерата. Той казваше, че в бъдеще човечеството ще премине в енергетична форма и телата на хората ще се трансформират в тела от светлина и хората ще се разселят по Вселената.
Тази практика на „необратимото подбладяване или практика на Великия Преход“, както я наричаше посланникът на Шамбала, се е пазила преди в тайна и се е предавала само на посветени. Но предвид на това, че човечеството се е приближило до Великия Преход, той ми я разкри, за да се предаде на хората, за да могат да изменят природата на телата си и да преминат Великите енергетически изменения, които на човечеството му предстои да прежвее в най-близко време.
Практика на необратимото изцеление, подмладяване и трансформация на духа и тялото, или практика на Великия Преход.
Застанете на крачка срещу стол или кресло, върху който ще създавате образа на необратимото изцеление (може да се практикува и стоейки).
Затворете очи и си кажете:
„Сега пред мен се сътворява образът на необратимото изцеление и подмладяване. Това е ново състояние на тялото, клетките и природата на моето тяло. Това е ново същество, способно да живее свободно и щастливо във всякакви условия, в това число и в новия свят, който ще се образува след Великия Преход.“

След това трябва да се направи още веднъж дълбоко вдишване, издишване и да се потопим в образа на необратимото подмладяване, тоест да седнем на стола или креслото, или да направим крачка напред (ако извършвате практиката стоейки).
Потопявайки се в образа на необратимото изцеление трябва напълно да се отдадем на процесите, които ще започнат да се случват в тялото и клетките. Вие ще почувствувате топлина, вибрационни вълни, пулсации и огън. Възможни са някакви дискомфортни усещания – това е нормално, защото изцелението, подмладяването и трансформацията на човешката природа често върви през обостряне, налягане и болестни усещания.
Влизайки в образа, произнесете за себе си и на глас:
„Аз активирам програмата на необратимото изцеление, подмладяване на моята физическа и духовна природа. Отсега ще се изцелявам и подмладявам с всяка минута, час и ден независимо от моите мисли и действия.“

Започнете да се изпълвате със състоянието на подмладяване, дишайте с кожата, главата, косите, ръцете, краката, туловището, с цялото тяло. Клетките, получавайки команда, ще се устремят към целта, ще започнат издигане на нова степен на съществуване и жизнедейност, в която няма място за старост, болести и смърт.
Клетките, като усърдни труженици, сякаш като алпинисти, започват да се „изкатерват“ на новите върхове на младостта, красотата и здравето. Ние, например, може с краката да крачим, да се преместваме от едно място на друго. Такива крачки е нужно да се постараят да правят клетките, да ги чувстваме в тяхното преобразяващо движение. Почувствувайте и усетете как клетките правят тези крачки в новото съществуване.
Използвайте следващите утвърждавания, призиви и команди:
„Аз бия тревога, давам старт на клетките, на всички органи, на цялото тяло да стане здраво, вечно младо и красиво.“
„Аз призовавам своето тяло и клетки да се преустроят, да преминат в новото състояние на идеалното здраве, светлина и любов.“
„Аз призовавам енергиите на небето и земята, енергията на слънцето и галактиката, енергията на Вселената и другите светове да изцелят, подмладят и преобразуват моето същество.“
„Аз призовавам сърцето, дробовете, бъбреците, черния дроб и т.н. да преминат в новото съществуване.“

Ако ви е необходимо, измислете свои призиви, самото тяло ще ви подскаже нужните думи и ключове към стартирането на процесите на физическо, духовно и енергетическо обновление и подбладяване на вашата природа.
Измислете, създайте и сътворете своя нов образ на човек, в който ще преминете, в какъвто ще се превърнете. Не се ограничавайте, мечтайте максимално. Даже ако сте на възраст си се представяйте младеж или девойка.
В образа на необратимото подмладяване ще видите ясно, какви са новите ви очи, тяло, ръст, коси и кожа. Чувствувайте това, усещайте физиологически с клетките на тялото, вървете към новия образ, към новото тяло.
След тази практика ще започнат да стават чудеса: всичко наоколо, Вселената, ще започне да работи за придвижването ви към целта за осъществяване на поставените от вас задачи. Например, изведнъж ще се появи желание да се занимавате с бягане или да възобновите спортните занятията.   Възможно е да се промени режимът на храненето ви. Приемайте тези импулси и ги следвайте.
Клетките на тялото в съответствие с поставената им задача ще започнат да организират новото простраство, новият живот и до вас ще идват нови импулси. Вслушайте с в тях и ги следвайте. Самите клетки ще променят живота ви, ще ви ръководят и организират живота ви така, че да преобразят себе си и вас.
Призовавайки и привличайки за подмладяване енергията на Земята, Слънцето, Галактиката и Вселената ние не само стартираме процеса на необратимото подмладяване, но и готвим себе си за Великия Преход. Тези космически енергии вече за започнали да идват на Земята, нараствайки постепенно. Ние ги призоваваме с цялата си сила и мощ, за да ни трансформират и преобразят нашата природа. То е в съотвествие с онази нова реалност, в която ще премине човечеството след Великия Преход.
Процесът, който става с човека в тази практика е много сложен, многопланов, многопространствен и на много равнища. Нали в него се задействат всички структури на мирозданието: макро и микро-космоса, клетките – на равнище ДНК, нейните слоеве, енергоравнища и гени, и цялата духовна и материална Вселена. Предствете си, каква трансформация преминават клетките, когато гъсеницата се превръща в пеперуда, когато пълзящото същество се превръща в летящо.
Преди еволюцията е ставала сама, сега за първи път в този процес участва съзнанието – нашето съзнание. Ние се учим да управляваме еволюцията, ние може да й задаваме програмата, ние сме способни да конструираме новите клетки, новата реалност и новият свят. Защото, както ние сме богове, така обладаваме подобно на бога сила за творение. Затова следва да се разбере, че вълшебството на тази практика не е само в старта на необратимите процеси на подмладяване, но и в прехода на нашата природа.
Изцелението и подмладяването е само едно от свойствата на големия процес на трансформация на тялото, на прехода му в новата клетъчно-кристална структура.
Правете тази практика, когато ви е удобно, веднага щом си спомните за нея. Творете я всеки ден, потапяйки се в образа за 5-15 минути. Ако нямате тази възможност, то просто си спомнете за този образ и той ще действа. Даже само спомнянето за образа вече произвежда действие, той работи трансформирайки ви, толкова велика и всеобхватна е силата на тази практика.
Вие можете да я правите просто ходейки, спирайки и правейки крачка да навлизате в образа, сякаш обличайки го върху себе си като енергетическа дреха. И може да се върви в тази одежда, получавайки трансформиращо и подмладяващо въздействие. Може, ако седите, да си представяте, че образът на необратимото подмладяване ви обича или се спуска отгоре ви като облак. Не се бойте да сгрешите. Грешка не може да има, вие можете да измисляте свои способи за влизане в образа на необратимото подмладяване.
Не гледайте себе си в огледало с цел да зафиксирате вашите позитивни изменения. Сами няма да ги видите, но ще чуете за тях от околните. Бъдете внимателни към това, какво ще ви говорят хората, фиксирайте ги и запомняйте. Вашето същество ще се променя постепенно, така както всички велики изменения става по незабележим начин. Вие нали не забелязвате как растат косите ви, но те растат. И вие така незабележимо, плавно и постепенно ще преминавате, ставайки онзи човек, който ще създадете в образа на необратимото подмладяване. С вашето тяло ще стават чудеса. Вие ще започнете да мислите, да чувате, да виждате, да чувствувате и да усещате света по нов начин – отбелязвайте това.
Ще се измени вашето обкръжение. Това, което пречи на вашия преход, ще си отиде само – няма да издържи на новите енергии, които ще започне да излъчва вашето ново същество. А тези, които приемат вашите нови енергии на божествена светлина и всепроникваща любов, напротив, ще ви станат по-близки. Ще дойдат нови хора на мястото, което се освобождава от онези, за които светлината и любовтта са непоносими.
Вашият дух ще започне да се променя, вашият поглед ще се прояснява, ще става свеж, млад, радостен и пролетен. И ето, представете си, че с новия си взор ще се гледате в огледалото. Какво ще видите? Изведнъж, за първи път, ще се видите по-възрастен и зрял, отколкото сте били преди, макар в действителност да младеете. Светът ще ви дава знаци за вашето подмладяване, говорейки ви за това, а самият вие ще виждате противоположното! И именно затова се дава препоръка по-малко да се гледате в огледалото. Вашето огледало, това е обкръжаващия свят.
novotopoznanie.com

вторник, 23 февруари 2016 г.

Защо уроците ни на Земята са в трудности и изпитания?

Задавах въпроси към Бог снощи, по примера на Нийл Доналд Уолш. Често си говорим. Питах го “Непременно ли трябва, Боже да уча уроците си и да напредвам в развитието си чрез трудности и изпитания? Не може ли да става в лекота и радост, без да страдам?”
И той отговори. Той винаги отговаря :)
Попита ме “Колко ярки и силни спомена имаш от периодите в които си се носила леко и без сътресения по повърхността? Когато нищо не е нарушавало спокойствието, мислите и ежедневието ти? Колко урока научи тогава? Колко стъпалца в личния си път изкачи?…. А ако те попитам какво научи и колко стъпала взе наведнъж по време на трудности? Освен това – от теб самата зависи как ще минеш през всеки урок. Знаеш сама, че външните обстоятелства нямат силата да определят вътрешния ти свят и начина по който се чувстваш. А ти, владеейки вътрешния си свят, имаш силата да избереш как да преживееш случванията отвън. Ти избираш дали това да бъде в страдание, или в приемане и покой. Когато си в приемане, покой и благодарност, взимаш още една дузина стъпала наведнъж, а урокът се усвоява с лекота. Само твоята съпротива те кара да страдаш.”
И така.. смирих се. И днес знам, и го казвам и на вас – вие сте като суров, необработен мраморен къс. Хората които изглежда, че ви атакуват с емоционални, физически или вербални оръжия, са всъщност артистите, които със своите инструменти буквално оформят от вас онова произведение на изкуството, което съдбата ви е отредила да бъдете. В трудностите, в изпитанията, в предизвикателствата които животът ни поднася всеки ден, биваме провокирани да излезем от илюзорната форма и представа в която сме се напъхали, да смъкваме пласт по пласт от себе си онези прашни слоеве, които притискат и задушават потенциала ни и съкровената ни, чиста същност да се открие сама себе си и да се прояви. Докато не се появи външен дразнител който да ни разтърси и накара да търсим непознати досега изходи, решения, знания – какво би ни накарало да излезем от апатията, от носенето по гладката повърхност? Ако нещо не ни предизвика и смути в равното и неотличимо ежедневие, кое ще ни провокира да потърсим друга, по-дълбока истина? 
Не бойте се от появяващите се в холографската ви реалност трудности и изпитания.. Позволете им да съществуват и им благодарете. И се впуснете в търсене на най-съкровеното си Аз. Ще се учудите какво съкровище се крие отдолу.
Благословен и осъзнат нов ден!
svoizbor.com

събота, 30 януари 2016 г.

25 МИСЛИ НА ФРОЙД

1. Колкото по-безупречно изглежда човек външно, толкова повече демони има вътре в него.
2. Ние се избираме един друг не случайно. Ние срещаме само тези, които живеят в нашето подсъзнание.
3. За нещастие подтиснатите емоции не умират. Накарали са ги да замълчат. И те продължават да оказват влияние върху човека отвътре.
4. Задачата да се направи човекът щастлив не е влизала в плана за сътворението на света.
5. Влизаме в този свят самотни и самотни го напускаме.
6. Обичащият много жени – познава жените, обичащият една жена – познава любовта.
7. Ти през цялото време търсиш сили и увереност някъде отвън, а трябва да ги търсиш в себе си. Те винаги са били там.
8. Повечето от нас всъщност не искат свобода, защото тя предполага отговорност, а отговорността е плашеща за хората.
9. Безделниците рядко ходят на гости у заетия човек – към врящото гърне не се приближават мухи…
10. В средата на века мен биха ме изгорили. Сега изгарят само книгите ми.
11. Понякога пурата е само пура.
12. Любов и работа — това са крайъгълните камъни на нашата човечност.
13. Завистта е разрушителна.
14. Ние не винаги сме освободени от грешки, по повод на които се надсмиваме над другите.
15. Няма нищо по-скъпо от болестта и нейното игнориране.
16. Масите никога не са познавали жаждата за истина. Те искат илюзии, без които не могат да живеят.
17. Сексуално отклонение може да е само пълното отсъствие на секс, всичко останало е въпрос на вкус.
18. Нищо в живота не е толкова скъпо като болестта и глупостта.
19. Първият човек, който е хвърлил псувня вместо камък е бил творецът на цивилизацията.
20. Първият признак на глупостта е пълното отсъствие на срам.
21. Сънищата са царският път в безсъзнателното.
22. Всеки човек има желания, които не казва на другите и желания, които не осъзнава дори самият той.
23. На човека е присъщо да цени и да иска това, което не може да достигне.
24. Единственият човек, с когото трябва да се сравнявате, сте вие самият в миналото. И единственият човек, от когото трябва да се стремите да бъдете по-добър сте вие самият сега, в този момент.
25. Човек никога не се отказва от нищо, просто заменя едно удоволствие с друго.
От Мрежата

четвъртък, 31 декември 2015 г.

21 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА 21 ДНИ

21 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА 21 ДНИ
 Искаме нов живот. Искаме нови възможности. Но какво сме готови да жертваме в замяна? Трябва да сме решителни, за да постигнем желаната промяна. Всяко начало е трудно, особено, ако сме решили да заменим стар навик с нов. Предизвикайте себе си за 21 дни - това е минимумът за формиране на нов навик. Направете си един прекрасен подарък. Започнете сега! Вие заслужавате най-доброто! „Предизвикателството да извърша невъзможното за мене е най-големият източник на вдъхновение." А. Маякелсон Набележете си едно предизвикателство и се опитайте да му се посветите поне 21 дни. Вие може да си направите списък с коренно различни навици. Можете да си водите дневник, да въвлечете приятели – използвайте всяко вдъхновение. 
 1. Пишете по нещо положително на някого всеки ден – хората имаме навика да се вторачваме в негативите. Опитайте се всеки ден да откривате нещо добро и хубаво в хората около себе си. И им го казвайте. Можете да напишете съощение или да им го кажете лично. А защо не започнете да казвате нещо положително и на себе си всеки ден?! 
 2. Направете поне една снимка през деня – може да е селфи, снимка на приятели, природа, всичко, което Ви впечатли. Това е прекрасен начин да си направите албум с „21 вълнуващи мига". 
 3. Разхождайте се поне по половин час всеки ден – ходенето в парка, например, е отпускащо, вдъхновяващо и не на последно място – здравословно.
 4. Опитвайте по една нова храна или готварска рецепта всеки ден – за да сте готови да промените себе си, се изисква много желание за експериментиране, изпробване на непознати вкусове, нови преживявания. 
 5. Рисувайdanceте, танцувайте, пейте, пишете стихове, разкази, бродирайте, плетете – с няколко думи, правете нещо творческо, което Ви доставя удоволствие. Отдайте се на въображението си и отприщете творческата си енергия!
 6. Четете по 20 минути всеки ден – много време прекарваме пред телевизора в неосъзнато гледане на понякога безинтересни предавания. Можем да съкратим това време и да го прекараме в компанията на любима книга. Можем да четем и в метрото, на автобусната спирка, навсякъде, където имаме време за „убиване" - нека го оползотворим! 
 7. Изберете си област, която ви вълнува и я разучавайте всеки ден – да се научим да учим с удоволствие. Всеки има хобита и интереси – посветете им от времето си. 
 8. Всеки ден избирайте различен маршрут на път за работа – така една банална и скучна рутина може да се превърне в нещо забавно. Ще започнете да ставате по-наблюдателни за местата, през които минавате. 
 9. Подбирайте източниците си на информация и избягвайте да гледате „жълти" и преувеличено отрицателни новини – спрете да се „тровите" с излишна информация и се опитайте да живеете по-простичко.
 10. Вдъхновявайте се всеки ден – научете се да намирате вдъхновение в простите неща от живота около себе си и да стимулирате сетивата си. Проучванията показват, че хората, които се вдъхновяват, са по-щастливи, по-продуктивни и не се отклоняват от пътя си, дори и когато животът им стане труден. Записвайте си вдъхновяваща за Вас мисъл и я залепете на видно място. 
 11. Вземайте хладен душ всяка сутрин – здравословно и ободряващо. 
 12. Откажете се от един лош навик за този преиод – изберете нещо, което според Вас вреди или отнема от времето Ви, например наложете си да спрете да се храните в заведения за бързо хранене или да играете компютърни игри. 
 13. Пишете по едно голямо постижение – направете списък с неща, които искате да постигнете в следващите 21 години, по едно за всяка година, всеки ден. 
 14. Записвайте на диктофон по една своя мисъл за изминалия ден – това предизвикателство се съчетава прекрасно с това, да правите снимка всеки ден.
 15. Ставайте с един час по-рано всеки ден – така ще имате един час повече за себе си и любимите хора. 
 16. Направете си книга на мечтите – записвайте своите мечти, желания, залепяйте снимки, които изобразяват вашите копнежи, записвайте и вдъхновяващи мисли.
 17. Изберете нещо, което ви плаши, и го правете всеки ден – страхът е нещо, което може да ни спира по пътя ни или да ни тласка напред. Предизвикайте се и тренирайте волята и решителността си! Не забравяйте: „Всичко, което някога сте искали, се намира от другата страна на страха." 
 18. Медитиmeditateрайте всеки ден или намерете своя начин да релаксирате – изисква се дисциплина, за да започнем системно да обръщаме внимание на себе си, да се наблюдаваме и самоусъвършенстваме. Това включва и намирането на време за релаксация, в което сетивата и умът ни си почиват от ежедневното напрежение. Медитацията е отличен начин, но Вие трябва да намерите този, който най-много Ви допада.
 19. Опитайте се да правите нещо добро за някого всеки ден – понякога се изсква твърде малко, за да зарадвате някого или да помогнете, но удовлетворението е голямо. 
 20. Опитайте се да се усмихвате съзнателно всеки ден – намирайте дребните положителни неща и им се радвайте. Използвайте всеки повод да се усмихвате – на приятели, на непознати на път за работа, на продавачката в магазина, на децата в парка – не толкова от вежливост, а за да споделите момента с околните. 
 21. Въздържайте се от оплакване и мрънкане за 21 дни – това е едно от най-трудните предизвикателства. Свикнали сме да мрънкаме и да се оплакваме от несгодите в живота си. Често се възприемаме като жертва на обстоятелствата – все едно това, което се случва, не зависи от нас. Но ако съзнатело се стремим да не го правим, ще започнем да намираме възможните решения дори и в най-трудната ситуация. „След двадесет години ще бъдете по-разочаровани от нещата, които не сте направили, отколкото удовлетворени от нещата, които сте направили – така че отхвърлете въжетата, отплавайте от сигурното пристанище, хванете ветровете в платната си. Изследвайте, мечтайте, откривайте!" - Марк Твен
 gnezdoto.net