петък, 3 април 2009 г.

В айятите е разкрито, че от момента на сътворяването на Вселената всичко живо и неживо, всяко случващо се събитие, всички са сътворени от Бог и следователно са в Неговото знание. С други думи, всички тези неща са в Божията памет. Книгата-майка е проява на Божието качество на Пазител (Ал-Хафъз).
Събитията от миналото са изживени ярко и отчетливо в Божията памет като настоящи събития. Например работниците, строящи пирамидите, пренасят необходимите им материали сега, изморяват се сега, ожадняват и пият вода сега.

Няма коментари: