сряда, 23 март 2022 г.

ЗА ЖИВОТА И СЪДБАТА -ДЖОРД ОРУЕЛ

 ЗА ЖИВОТА И СЪДБАТА

… животът може да не е толкова лош, може да е най-интересното нещо на света, ако има с кого да го споделиш. Един човек, който е спосо­бен да го види, както го виждаш ти.

Животът ни е даден да го живеем и ако след­ващата седмица ни очакват затруднения, е!, следващата седмица е много далеч.

Ето как живеем в наши дни. Всичко е лъскаво и аеродинамично, всичко е направено от нещо друго. Навсякъде целулоид, каучук и хромирана стомана, дъговите лампи греят по цяла нощ, над главите ви стъклени покриви, по всички радиостанции звучи една и съща мелодия, рас­тителност вече няма, всичко е покрито с ци­мент, под неутралните плодови дръвчета па­сат костенурки имитация.

Най-характерното за съвременния живот са не неговата жестокост и несигурност, а прос­то безперспективността, мизерията и безраз­личието.

Когато не съществуват външни ориентири, се размиват дори очертанията на собствения ти живот. Спомняш си знаменателни събития, които най-вероятно изобщо не са се случвали, спомняш си подробности от случки, без да мо­жеш да възстановиш атмосферата им, а про­дължителни периоди остават бели петна.

Казваме, че човек е мъртъв, когато сърцето му спре да бие, но не и преди това. […] Може би човек всъщност умира, когато мозъкът му спре, когато изгуби способността да възприе­ма нови идеи.

Да оцелееш, често означава да се бориш, а за да се бориш, трябва да се поизцапаш.


Няма коментари: